• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

Lezingen

Lezingen zendingsbijeenkomst 3 december 2022:
d.s. B.D. Bouman -  Overdenking Jesaja 11:10
dhr. N. van Steensel - Is een roeping nodig
mw. A. Stek - Psychologisch profiel van een zendingswerker

 • © hersteld hervormde kerk 2023