• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

Benoeming manager zending

29 mei 2024

Het breed moderamen van de generale synode heeft per 1 juni 2024 dhr. W. van Rhee uit Putten benoemd als manager zending.

De positie komt vacant doordat de huidige manager zending, dhr. W. de Kloe, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en binnenkort afscheid hoopt te nemen.

De snelle invulling van de vacature stemt dan ook tot dankbaarheid.

De heer Van Rhee zal werkzaam zijn op het zendingsbureau, de zendingswerkers in het veld begeleiden, de commissie zending ondersteunen in de beleidsvoorbereiding en de contacten met  de zendingscommissies in Nederland onderhouden.

 • © hersteld hervormde kerk 2024