• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

ZHHK en uitzendingen

22 maart 2023

Synode spreekt over notitie ‘ZHHK en uitzendingen’

Tijdens de vergadering van de generale synode, op vrijdag 17 maart j.l., is de notitie ‘ZHHK en uitzendingen’ behandeld. Met dankbaarheid wordt vermeld dat de synode heeft ingestemd met de conclusies van de notitie (p.13) en met het voorstel van de commissie zending om paragraaf 8 en 9 leidend te laten zijn voor nadere voorstellen tot uitbreiding van de werkzaamheden in het jaarplan 2024.

Met het aannemen van deze notitie geeft de synode ruimte om te werken aan de uitbreiding van de zendingsactiviteiten door ZHHK. Verschillende leden van onze kerk hebben contact gezocht met ZHHK omdat zij zich geroepen weten tot zendingswerk. ZHHK ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze leden te ondersteunen bij hun zoektocht naar de plaats waar de Heere hen leidt en waar mogelijk ook verantwoordelijkheid te dragen voor hun uitzending.

De notitie is hier te downloaden.

 • © hersteld hervormde kerk 2023