• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Uw steun

Uw steun

In de kerk staan we voortdurend stil bij de vergankelijkheid van dit leven. Wij weten niet wanneer het aardse leven voor ons voorbij zal zijn. Steeds vaker denken mensen bewust na over hoe verschillende zaken na het sterven afgehandeld dienen te worden. Dat is niet omdat mensen dit leven niet los kunnen laten, maar juist omdat door het zorgvuldig vastleggen van uw laatste wil u blijk geeft van wat voor u belangrijk is.  Zo kunt u in uw testament optekenen dat de verkondiging van het Evangelie op het zendingsveld voor u een belangrijke zaak is. 

De Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) is ook in financiële zin afhankelijk van uw en jouw steun. Naast de collecten in de kerkelijke gemeenten, zijn giften en legaten een belangrijke en noodzakelijke bron van inkomsten. Hieronder vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden.

Doneer online
Klik hier om online te doneren.

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). 
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Dit betekent dat giften t.b.v. de zending in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels. Giften aan Zending vallen onder de ANBI-beschikking van de Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal. Het RSIN-nummer is 813534215.

Overschrijving
Ten behoeve van de zending kunnen giften worden overgemaakt naar IBAN: NL61RABO0113218230 t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Zending onder vermelding van 'gift zending' en de naam van de gever of instantie.

Projecten
Het is mogelijk om specifieke projecten te ondersteunen. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de bureau zending (info@zhhk.nl). Klik hier voor een overzicht van projecten.

 • © hersteld hervormde kerk 2023