• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Uw steun

Machtiging Zending

Voor het afgeven van een éénmalige of doorlopende machtiging verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen.

Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk om éénmalig of doorlopend het door u opgegeven (termijn)bedrag van uw bankrekening af te schrijven en aan uw bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk.
Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u altijd binnen 8 weken, zonder opgaaf van reden, de afschrijving terug laten boeken en uw machtiging intrekken.
Bedragen worden rond de 25e van de maand geïncasseerd.
Het incassant-ID is NL61ZZZ321041990000

Ook is het mogelijk om hier  een machtigingskaart te downloaden, deze in te vullen en te verzenden naar het zendingsbureau. 

MACHTIGINGSFORMULIER:
 

 • © hersteld hervormde kerk 2023