• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Uw steun

Zending en meezenden

De christelijke gemeente heeft een zendingstaak. In veel gemeenten wordt het zendingsbewustzijn gestimuleerd door regelmatig een stukje in de kerkbode op te nemen over het zendingswerk, en door de landelijke collecten op te nemen in het collecterooster.

Een enkele gemeente is direct betrokken bij een zendingswerker door een thuisfrontcommissie. Bij gemeenten die geen zendingswerker hebben uitgezonden, blijft zending vaak letterlijk en figuurlijk op afstand. Om de betrokkenheid echt te vergroten, is het nodig dat de gemeenteleden een concreet beeld hebben bij wat er gebeurt in het veld. Belangrijk is dat de zending een gezicht krijgt, dat het dichtbij komt. Zo dichtbij dat het een plaats krijgt in het hart, in het gebed. 

Plan Meezenden
Nu is er is een manier ontwikkeld om als gemeente echt betrokken te raken bij een zendingswerker of het zendingsveld. Dit plan heet ‘meezenden’. Als een gemeente wil meezenden, stellen gemeente en bureau zending gezamenlijk een plan op. Hierin wordt vastgelegd welke ondersteuning de ZHHK zal bieden in het meezenden. Ook wordt concreet gemaakt welke bijdrage de gemeente zal leveren met betrekking tot het zendingswerk. Hieronder vindt u wat mogelijkheden. U zou hier een keuze uit kunnen maken, maar andere opties zijn uiteraard ook bespreekbaar.

De ZHHK zorgt dat...:

 • een zendingspredikant tijdens zijn verlof voorgaat in de gemeente;
 • een zendingswerker een gemeenteavond verzorgt tijdens zijn/haar verlof;
 • de zendingswerker zijn/haar nieuwsbrief naar de gemeente stuurt, evenals tekst voor de kerkbode;
 • er twee keer per jaar een bezinnend artikel over zending wordt aangeleverd.

De gemeente zorgt dat...:

 • er wekelijks concrete voorbede wordt gedaan voor de zendingswerker en het zendingsveld;
 • er in de kerkbode aandacht wordt gevraagd voor het zendingswerk;
 • verenigingen worden gestimuleerd jaarlijks een thema-avond over zending te houden;
 • er financieel wordt bijgedragen door collectes en/of acties, en door een jaarlijks vast bedrag dat wordt overgemaakt voor het zendingswerk.

Interesse?
Wanneer een kerkenraad of pzc van een gemeente geïnteresseerd is in het project en graag meer informatie wil ontvangen, kan contact opgenomen worden met bureau zending, info@zhhk.nl of (0318) - 55 42 12.

Klik hier om de flyer 'Meezenden' te openen.

 • © hersteld hervormde kerk 2024