• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Uw steun

Erfenissen en legaten

Een aantal zaken is van belang wanneer u ervoor kiest om een organisatie als de ZHHK uw nalatenschap na te laten. Het is niet vanzelfsprekend dat de kerk of een stichting als erfgenaam of legataris optreedt. Dit zal vast moeten worden gelegd in een testament. Dit is eenvoudiger dan veel mensen denken. U doet dit namelijk samen met een notaris. U kunt geheel vrijblijvend een (veelal gratis) afspraak maken bij een notariskantoor om u voor te laten lichten over de opmaak van een testament.

Wanneer u geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen hebt aangewezen, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. De enige weg om een (kerkelijke) organisatie onderdeel uit te laten maken van uw nalatenschap is door een testament op te laten maken bij de notaris.

In een testament kunt u naast erfgenamen ook legatarissen aanwijzen: iemand die een legaat ontvangt uit een erfenis. Een legaat is, anders dan een erfenis, een vastgesteld bedrag of het zijn bepaalde goederen, bijvoorbeeld een woning, perceel of kunstvoorwerp.

U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan de Zending Hersteld Hervormde Kerk wordt geschonken. U geeft dan aan dat de ZHHK begunstigde is. 

Voor een legaat kunt u de volgende formulering gebruiken:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, aan Zending Hersteld Hervormde Kerk, gevestigd te Veenendaal, een bedrag in contanten groot ... (hier invullen)."

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat de ZHHK een ANBI-status heeft, waardoor zij geen erfbelasting hoeft te betalen. Hierdoor komt 100% van het toegezegde bedrag of van de ontvangsten uit de erfenis ten goede aan het werk van de ZHHK.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024