• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Uw steun

Periodieke schenking

Per 1 januari 2014 is de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift vervallen.

De periodieke gift is vanaf die datum ook aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften kunt vinden op de website van de Belastingdienst.

De schenkingsovereenkomst kunt u hier downloaden. De overeenkomst kunt u na invulling en overtekening opsturen naar het zendingsbureau (Antwoordnummer 1157, 3900 VB, Veenendaal). Vervolgens ontvangt u een door het zendingsbureauondertekend exemplaar retour. Hiermee is dan alles geregeld.

Het jaarlijks toegezegde bedrag kan dan door u overgemaakt worden. Desgewenst kunt u het zendingsbureau ook machtigen om de periodieke gift (in termijnen) te incasseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau zending (telefoon: 0318-505541 e-mail: info@zhhk.nl.

 • © hersteld hervormde kerk 2023