• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Winterconferentie 2018

18 januari 2018

Begin januari werd in Mennorode (Elspeet) de jaarlijkse tweedaagse winterconferentie gehouden; dit jaar waren de lezingen gegroepeerd rond het thema ‘Schepping – evolutie’. Het was een goede conferentie met leerzame lezingen en goede ontmoetingen. 

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024