• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Overige informatie

Meekijken
Het is mogelijk om de dag thuis mee te maken. De livestream is te vinden op https://www.youtube.com/@HHKerk. Voor een bijdrage in de onkosten kun je een bedrag overmaken. Hiervoor verschijnt er een QR-code op het scherm.

Aanmelden
Om een goede indeling te kunnen maken, vragen we je om je aan te melden voor de dag en voor de workshops. Je kunt je opgeven voor twee workshops. Vanaf dinsdag 9 januari 2024 staat de aanmeldpagina open. Klik dan hier om het formulier te openen. Telefonisch aanmelden via het kerkelijk bureau kan ook via nr.  0318 505541.
Er is geen kinderoppas.

Overige informatie
Op de stoelen liggen machtigingskaarten. Hiermee kun je een bedrag overmaken ter bestrijding van de onkosten. Het is ook mogelijk om gebruik maken van de QR-code die op het scherm verschijnt of via onderstaande link

Bij binnenkomst ontvang je een kopje koffie of thee. Bij je zelf meegebrachte lunch ontvang je een warme kop soep en een lekkere snack.

Experiencemarkt
In de zaal naast de hal wordt een experiencemarkt gehouden. Bij de stands kun je informatie krijgen en ideeën opdoen. De werkgroepen toerusting, digitale media en opleiding van de HHK presenteren hun middelen en mogelijkheden. In de stand van de Bijbelvereniging, voorheen de Gideons, vind je verschillende Bijbeluitgaven die o.a. voor evangelisatie gebruikt kunnen worden. Stichting evangelisatie Sjofar, Kruispunt Bijlmer en Stichting Evangelisatie Oosterhout tonen eveneens iets van hun activiteiten.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024