• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Programma

09.30 uur  Inloop  
10.00 uur   Opening
                     Lezing: Vrijmoedigheid. Heb jij het en hoe kom je eraan?  Door Jan-Dirk Liefting
                     (voorzitter Stichting Evangelisatie Sjofar)
                     Presentatie werkgroep Toerusting en opleiding
                     Korte presentatie werkgroep Digitale media, werkgroep Materialen en
                     werkgroep Voorlichting evangelisatie
12.00 uur   Zingen en beginnen maaltijd ( eigen lunchpakket)

Middagprogramma

13.30 uur  Eindigen maaltijd
                     Rollenspellen:  Vrijmoedig getuigen in de praktijk. Onder leiding van Ruben van Asselt
                     (kandidaat theologie met evangelisatie-ervaring)
                     Zingen
                     Forumdiscussie
                     Dankwoord  en eindigen
15.30 uur   Einde van het programma

 • © hersteld hervormde kerk 2022