• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Programma

09.30 uur  Inloop  
10.00 uur  Welkom dor voorzitter Werkgroep voorlichting evangelisatie dhr. P. Groeneveld; daarna opening door ds. J.W. Baan vanuit Commissie Evangelisatie
10.30 uur Hoofdlezing Evangelisatie en het werk van de Heilige Geest, een diepgaande bezinning door prof. dr. W. van Vlastuin
11.15 uur  Workshopronde 1
12.15 uur  Pauze ( zelf lunch meenemen)
13.30 uur  Workshopronde 2
14.30 uur  Forumdiscussie
15.00 uur  Afsluiting
15.15 uur  Einde programma

Hoofdlezing: Evangelisatie en het werk van de Heilige Geest, een diepgaande bezinning. Door prof. dr. W. van Vlastuin
De Heilige Geest werkt ook in onze tijd. God werkt Zijn grote plan uit en de Heilige Geest brengt mensen bij het Woord. Wat kan je soms verwonderd zijn als de HEERE  een medemens die met vragen loopt op je pad brengt en je het Evangelie met hem of haar kunt delen. Het werk van de Geest is groot en voor ons vaak verborgen. Wie is eigenlijk de Heilige Geest? Wat zegt de Bijbel over Hem in het Oude en Nieuwe Testament? Hoe werkt de Heilige Geest in je hart? Word ik geleid door die Geest? In de hoofdlezing gaat ds. Van Vlastuin in op het werk van de Heilige Geest. In een  diepgaande bezinning  over de wonderlijke werking van de Heilige Geest reikt hij ons antwoorden aan op bovenstaande vragen.
Klik hier voor een mooie intro van prof. dr. W. van Vlastuin

Prof. dr. W. van Vlastuin is hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de VU te Amsterdam. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards. Hij heeft twee boeken geschreven over de Heilige Geest: ‘Wordt vervuld’ en ‘Word vernieuwd’.

 • © hersteld hervormde kerk 2023