• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Programma

Programma

9.30 uur  Inloop, koffie en thee
10.00 uur Welkom door de dagvoorzitter Werkgroep voorlichting evangelisatie
Opening door een predikant vanuit de Commissie evangelisatie
Lezing 'De veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest' door prof. dr. W. van Vlastuin
11.15-12.30 uur  Workshopronde 1
12.30-13.30 uur  Lunchpauze (zelf lunch meenemen)
13.30-13.45 uur  Opening middagprogramma
13.45-14.45 uur   Workshopronde 2
14.45-15.15 uur  Afsluiting door dagvoorzitter
15.15 uur  Einde programma, koffie en thee voor de liefhebbers

 • © hersteld hervormde kerk 2023