• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Programma

09.30 uur   Inloop  (voor de bezoekers die in Lunteren bijeenkomen)
10.00 uur    Opening, door ds. J.W. Baan
10.30 uur   Hoofdlezing: De dominee op straat, theologie of de Heilige Geest? ds. M. van Reenen
11:30 uur   Eerste interactieve lezing: Evangeliseren in coronatijd, door Gor Khatchikyan
                     (Armeens-Nederlands arts)
12:30 uur   Lunchpauze
13:30 uur   Tweede interactieve lezing: Een evangelisatiegesprek beginnen in het dagelijks leven,
                     door  Wim van Leeuwen (gewoon gemeentelid)
15.00 uur   Dagafsluiting


Locatie:    Bethelkerk, De Haverkamp 1, Lunteren.

 • © hersteld hervormde kerk 2021