• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Lezing en workshops

Lezing

De veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest Prof. dr. W. van Vlastuin
Evangelisatiewerk is ten diepste een werk van de Heilige Geest. Hij zou daarvoor geen mensen hoeven te gebruiken, maar het is Gods manier om mensen in te zetten om het evangelie te delen met anderen. Op de landelijke evangelisatiedag verdiepen we ons in de tientallen werkingen van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt in ons hart en Hij geeft ons ook de vrijmoedigheid en de bekwaamheid om naar anderen te getuigen. Dit betekent dat we geheel afhankelijk zijn van de Heilige Geest en dat we uitzien naar Zijn leiding in ons leven en in ons evangelisatiewerk. Van heler harte welkom om ons samen te bezinnen op het diepe geheim van de Heilige Geest en te bidden om Zijn werk.
Klik hier voor de intro op de lezing

Workshops

1.  Tien praktische tips voor missionair gemeente zijn; Mark en Petra Verhelst
2. Gedoe rond evangelisatie; Steef Post
3. Hoe smaakt ons leven? Bijbelstudie over de vrucht van de Geest en evangelisatie; ds. W. van Klinken.

U kunt twee workshops kiezen, één in de ochtendronde en één in de middagronde. Om praktische redenen vragen wij u om u hiervoor aan te melden. Dit  kan op de pagina overige informatie onder het kopje aanmelden. U kunt kiezen uit onderstaande workshops:

1. Tien praktische tips voor missionair gemeente zijn; Mark en Petra Verhelst
Verlangt u ernaar om als kerk het Evangelie te delen in uw wijk? Bent u benieuwd naar praktijkervaringen vanuit een Rotterdams buurthuis? Kom luisteren, doe inspiratie op en neem bruikbare  ideeën mee voor uw eigen omgeving.
Klik hier voor de intro voor de workshop

2. Gedoe rond evangelisatie; Steef Post
Je voelt je gedrongen om als christen en gemeentelid het evangelie naar buiten te brengen. Best moeilijk soms. Maar waar je niet op gerekend had is dat er binnen de gemeente problemen ontstaan, bijvoorbeeld met de kerkenraad. Over de liederen die uitgekozen worden, over het materiaal, de Bijbelvertaling of wat dan ook. Zoiets brengt je in verwarring, je wordt boos, ontmoedigd of verdrietig. Hoe kan dit gebeuren? Verdeeldheid juist als je bezig bent met de boodschap van verzoening. Alsof de duivel er mee speelt. Ik zie er naar uit om aan de hand van concrete casussen met jullie hierover in gesprek te gaan.
Klik hier voor de intro voor de workshop

3. Hoe smaakt ons leven? Bijbelstudie over de vrucht van de Geest en evangelisatie; ds. W. van Klinken
De Heilige Geest is de drijvende kracht achter evangelisatie. Dan is het voor ons evangelisatiewerk van groot belang dat de vrucht van de Geest in onze gemeente en in ons persoonlijk leven tot groei en rijping komt. In Galaten 5:22 benoemt Paulus deze vrucht van de Geest als tegenhanger van de werken van het vlees. Hoe kan de vrucht van de Geest groeien, als stuwende kracht achter de voortgang van het Evangelie? In deze workshop denken we met elkaar vanuit de Bijbel na over deze vraag.

Voor opgave, zie Overige informatie.

 • © hersteld hervormde kerk 2024