• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Aanmelden

Let op! Er zijn max. 200 plaatsen i.v.m. de maatregelen.
De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.


Personen die uit meerdere huishoudens komen, graag apart aanmelden!

Maakt u gebruik van kinderoppas? *
Ja Nee
Geeft u toestemming om naderhand voor een evaluatie benaderd te worden? *
Ja Nee
Wilt u in de toekomst benaderd worden voor een aankondiging van de volgende evangelisatiedag? *
Ja Nee
 • © hersteld hervormde kerk 2021