• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Dagboekje voor volwassenen

Door de Stichting In Grazige Weiden wordt er elk jaar een dagboekje voor volwassenen uitgegeven.

Evangelisatiekalender Het Rechte Spoor
Elke dag heeft een tekst uit de Bijbel met een korte Evangelisatieboodschap, waaronder veel anekdotes en weetjes. Heel geschikt om door te geven aan familie, buren, kennissen en collega's of voor eigen gebruik.

Klik hier om de inhoud van het dagboek te bekijken. U kunt het dagboekje voor € 4,50 bestellen op de website van de Stichting In Grazige Weiden.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024