• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Vrijwilligerswerk

Schoonmaak

We kunnen nog meer helpende handjes gebruiken, bovendien is het nog gezellig ook! Wilt/kunt u uw schouders er onder zetten en ons één keer in de 10 weken helpen? Dan horen we het graag!

U heeft de keuze uit woensdagavond, donderdagmorgen, vrijdagmorgen of zaterdagmorgen. Bel of mail met Suzanne van Harten en Dinanda Wiersma

Het rooster vindt u tevens in onze agenda.

DECEMBER

Vrijdagmorgen 8 december
Mw. J. van Leeuwen (leiding)
Mw. A. Mouthaan
Mw. E. van Veldhuizen

Woensdagavond 13 december
Mw. M. van de Craats (leiding)
Mw. C. van de Meent
Mw. G. Mekelenkamp

Donderdagmorgen 21 december
Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)
Mw. A. van Engelenhoven
Mw. H. Kortenhoff

Woensdagavond 27 december
Mw. N. Oudijn (leiding)
Mw. E. Marchal
Mw. S. van Wageningen

JANUARI

Donderdagmorgen 4 januari
Mw. W. Karels (leiding)
Mw. H. van Ingen
Mw. S. van Harten

Woensdagavond 10 januari
Mw. G. Koekoek (leiding)
Mw. L. Derksen
Mw. E. van den Brink

Vrijdagmorgen 19 januari
Mw. N. Slotegraaf (leiding)
Mw. R. Luttikhuizen
Mw. T. van Welsum

Woensdagavond 24 januari
Mw. J. Linge (leiding)
Mw. H. Bos
Mw. M. Koudijs

FEBRUARI

Vrijdagmorgen 2 februari
Mw. J. van Leeuwen (leiding)
Mw. A. Mouthaan
Mw. E. van Veldhuizen

Donderdagmorgen 8 februari
Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)
Mw. A. van Engelenhoven
Mw. M. Moerman (leiding)

Woensdagavond 14 februari
Mw. A. Aalbers
Mw. C. van de Meent
Mw. G. Mekelenkamp

Vrijdagmorgen 23 februari
Mw. M. van de Craats (leiding)
Mw. Z. Pater
Mw. A. Budding

Woensdagavond 28 februari
Mw. N. Oudijn (leiding)
Mw. E. Marchal
Mw. S. van Wageningen

MAART

Woensdagavond 7 maart
Mw. C. van der Sluijs (leiding)
Mw. J. van der Vliet
Mw. M. Schipper

Donderdagmorgen 15 maart
Mw. W. Karels (leiding)
Mw. H. van Ingen
Mw. S. van Harten

Vrijdagmorgen 23 maart
Mw. N. Slotegraaf (leiding)
Mw. R. Luttikhuizen
Mw. T. van Welsum

Woensdagavond 28 maart
Mw. C. Hordijk (leiding)
Mw. A. Buitink
Mw. H. Adam

APRIL

Woensdagavond 4 april
Mw. G. Koekoek (leiding)
Mw. L. Derksen
Mw. E. van den Brink

Woensdagavond 11 april
Mw. J. Linge (leiding)
Mw. H. Bos
Mw. M. Koudijs

Vrijdagmorgen 20 april
Mw. J. van Leeuwen (leiding)
Mw. A. Mouthaan
Mw. E. van Veldhuizen

Donderdagmorgen 26 april
Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)
Mw. A. van Engelenhoven
Mw. M. Moerman (leiding)

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: