• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Contactpersonen

Contactpersonen

Neem contact op met de mensen van HHG Ede.

Activiteitencommissie

M. Koudijs - van Dam

M. Koudijs - van Dam

Email: actie@hhgede.nl

D. Marchal

Functie: Penningmeester
Email: actie@hhgede.nl

N. de Kool - Keurhorst

Functie: Voorzitter
Email: actie@hhgede.nl

N. van Wageningen

Email: actie@hhgede.nl

M. Vroegindeweij

M. Vroegindeweij

Email: actie@hhgede.nl

L. Boonzaaier

L. Boonzaaier

Email: actie@hhgede.nl

Bedrijfshulpverlening

C. Koekoek

Functie: Coördinator
Email: c.koekoek@versatel.nl

Catechisatie

Dhr. L. Soeters

Dhr. L. Soeters

Telefoon: 0318-415715

Ds. W. Schinkelshoek

Ds. W. Schinkelshoek

Telefoon: 0318 701 625 / 06 542 152 85
Email: ws@filternet.nl

Diaconie

M.J.A. Kortenhoff

M.J.A. Kortenhoff

Functie: Scriba
Telefoon: (0318) 621906
Email: r.kortenhoff@hhgede.nl

C. van de Craats

C. van de Craats

Functie: Secretaris
Telefoon: 0318 - 418304
Email: c.vandecraats@hhgede.nl

K. de Kool

K. de Kool

Email: k.de.kool@hhgede.nl

K. Slotegraaf

K. Slotegraaf

Email: k.slotegraaf@hhgede.nl

Evangelisatie

N. Oudijn

N. Oudijn

Email: schatzoekersclub@hhgede.nl

Geluidsopname preek

G. Koudijs

G. Koudijs

Telefoon: 0618977469
Email: guus_koudijs@hotmail.com

Jeugdvereniging

S. E. Adam

S. E. Adam

Functie: JV-16 (vice-voorzitter)
Email: aam@driestarcollege.nl

A. Evers

A. Evers

Functie: JV-16 (secretaris)
Email: ichthus@hhgede.nl

G. Vink

G. Vink

G. Roelofs

Kerkbode

H.C. Oudijn

Functie: eindredactie
Email: redactiekerkbode@hhgede.nl

Kerkvoogdij

J. Hordijk

J. Hordijk

Functie: Penningmeester
Email: kerkvoogdij@hhgede.nl

D.J. van Leeuwen

D.J. van Leeuwen

Email: kerkvoogdij@hhgede.nl

D. Marchal

Email: kerkvoogdij@hhgede.nl

M. van Veldhuizen

Email: kerkvoogdij@hhgede.nl

Kinderclub ‘De Zaaier’

G. Visser

Functie: Voorzitter
Email: dezaaier@hhgede.nl

Kindercrèche

E. Kroon

E. Kroon

Telefoon: 0318-785068
Email: eakroon@hotmail.com

Kosters/beheerders

W.C. Oudijn

W.C. Oudijn

Functie: Koster
Telefoon: 0318-431841 / 0620545431

W. Bakker

W. Bakker

Lidmatenkring

Ds. W. Schinkelshoek

Ds. W. Schinkelshoek

Telefoon: 0318 701 625 / 06 542 152 85
Email: ws@filternet.nl

Ouderlingen

W. de Bruijn

W. de Bruijn

Email: w.debruijn@hhgede.nl

C.J. van der Sluijs

C.J. van der Sluijs

Telefoon: (0318) 795302
Email: c.j.vandersluijs@hhgede.nl

A. Methorst

A. Methorst

Email: a.methorst@hhgede.nl

J. Visser

Email: j.visser@hhgede.nl

Organisten

W. de Bruijn

W. de Bruijn

Email: w.debruijn@hhgede.nl

G. van Ingen

J. van Wolfswinkel

M.A. Buitink-Heijblom

M.A. Buitink-Heijblom

Telefoon: 0318-618 555

Ouderenmiddag

Ds. W. Schinkelshoek

Ds. W. Schinkelshoek

Telefoon: 0318 701 625 / 06 542 152 85
Email: ws@filternet.nl

Predikant

Ds. W. Schinkelshoek

Ds. W. Schinkelshoek

Telefoon: 0318 701 625 / 06 542 152 85
Email: ws@filternet.nl

Puzzelhoekje

C. van Wageningen

Email: puzzelhoekje@hhgede.nl

Schoonmaak

D. Vroegindeweij

S. van Harten

Vrijwilligershulp

J. Linge

J. Linge

Telefoon: (0318) 625918
Email: vrijwilligershulp@hhgede.nl

D. van der Welle

D. van der Welle

Telefoon: 0318-572166
Email: vrijwilligershulp@hhgede.nl

Vrouwenvereniging

M.A. Buitink-Heijblom

M.A. Buitink-Heijblom

Functie: Voorzitter
Telefoon: 0318-618 555
Email: vrouwenvereniging@hhgede.nl

Webmaster

H.J. Aalbers

H.J. Aalbers

Telefoon: 0642127936
Email: webbeheer@hhgede.nl

Zending

S. E. Adam

S. E. Adam

Functie: TFC Bijbelvertaalwerk fam. Karels
Email: aam@driestarcollege.nl

F.A.C. de Haan

F.A.C. de Haan

Functie: Lectuurpakketten Friedensstimme
Email: facdehaan@filternet.nl

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: