• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Kerkdiensten

Diensten

Kerkdiensten

De erediensten vinden iedere zondag om 10 en 18.30 uur plaats aan de Zandlaan 16 in Ede.

Parkeren

De parkeerplaatsen rondom de kerk zijn uitsluitend bedoeld voor minder-validen en ouderen. Wilt u, die wel goed ter been bent, daarom uw auto parkeren aan de overkant van de weg bij Het Streek? Aan de achterzijde van de kerk is een vak gemaakt voor fietsers. Graag uw fiets achter de streep parkeren, zodat het uitrijden van auto’s niet belemmerd wordt.

Kindercreche

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas aanwezig in een zaaltje in de kerk.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: