• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Kerkdiensten

Preek uit archief

Het ware geloof
21 jan2018

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

Rotsvast vertrouwen
14 jan2018

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.A. Kloosterman

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. R. van Kooten

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

16:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd D.C. de Pater

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

Lukas 1
17 dec2017

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W.M. van der Linden

Numeri 21
17 dec2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.T. van Appeldoorn

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

2 Samuel 13
19 nov2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

DR W. van Vlastuin

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

Israels Heelmeester
05 nov2017

19:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K.J. Kaptein

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. P.D. van den Boogaard

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

De wet spiegelt
29 okt2017

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Buitink

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. Joh. Post

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

19:30 uur, Dienst

luisteren

Diversen

18:45 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

De enige troost!
01 okt2017

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

Paulus, apostel
01 okt2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

Psalm 119
24 sep2017

18:45 uur, Dienst

luisteren

Ds. D.J. Diepenbroek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

14:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

De last van Nineve
17 sep2017

19:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. R. van de Kamp

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd W.F. 't Hart

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd D.C. de Pater

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. den Toom

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

17:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

Elia en Izebel
27 aug2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.P.J. Kleiberg

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. F. van Binsbergen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

18:45 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

Uitzien naar rust
13 aug2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd D.C. de Pater

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. R.J. Oomen

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

Kies heden
30 jul2017

11:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.P.J. Kleiberg

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd W.J. Korving

Psalm 146
23 jul2017

11:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.M. Bosker

Johannes 8
16 jul2017

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd T.A. Bakker

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W.J. van den Brink

18:45 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

Waar is hun God?
28 mei2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

19:30 uur, Dienst

luisteren

Knd W.F. 't Hart

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd D.C. de Pater

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

19:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. R. van de Kamp

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W.J. van den Brink

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. M.W. Muilwijk

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd W.F. 't Hart

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. M. van Reenen

Getuigende doeken
16 apr2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.P.J. Kleiberg

Jezus wordt bespot
14 apr2017

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

Jezus in het midden
14 apr2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.A.F. van de Weg

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

Jezus in tweevoud
02 apr2017

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. ten Klooster

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

18:30 uur, Dienst

luisteren

DR W. van Vlastuin

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Buitink

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. M.W. Muilwijk

God hoort!
08 mrt2017

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

Leer ons bidden!
08 mrt2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

19:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. K.J. Kaptein

Vaderlijke goedheid
19 feb2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.P.J. Kleiberg

Openbaring 11
16 feb2017

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.R. van Vugt

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. M.W. Muilwijk

De 2 getuigen
05 feb2017

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd D.C. de Pater

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

19:45 uur, Dienst

luisteren

Diversen

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. R. van Kooten

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. M. van Reenen

19:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. R. van de Kamp

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

Jesaja 40
01 jan2017

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. F. van Binsbergen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

19:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

Kinderkerstfeest
26 dec2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Diversen

Openbaring 12
25 dec2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. ten Klooster

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. van Wijk

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. L. Krooneman

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.P.J. Kleiberg

Wie is de meeste?
04 dec2016

18:45 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. Joh. Post

Efeze 3
20 nov2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. de Groot

2 Petrus 3
20 nov2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Schinkelshoek

H.C. zondag 30
13 nov2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Blankers

De Heere gedenkt
13 nov2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

Psalm 19
02 nov2016

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. den Toom

Psalm 145
02 nov2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. M. van Reenen

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.G. Blom

Romeinen 4
30 okt2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd W.J. Korving

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

De heilige doop
16 okt2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.P. Stoel

Doopdienst
16 okt2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. ten Klooster

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd G.J. Veldhuis

Het visnet
09 okt2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.G. Blom

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. L. Krooneman

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

H.C. zondag 26
25 sep2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Pieters

Genesis 32
25 sep2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Roos

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. Kos

De Heere vrezen
11 sep2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. den Ouden

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

Mefiboseth
21 aug2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

DR W. van Vlastuin

Doopdienst
21 aug2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. Klopstra

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. C.M. Buijs

Genesis 41
14 aug2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. ten Klooster

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. van der Ziel

Galaten 5
07 aug2016

11:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.L. Schreuders

Openbaring 8
31 jul2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

11:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

Bekeert u!
24 jul2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. van der Ziel

Elia's hemelvaart
17 jul2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

Simson
10 jul2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd W.F. 't Hart

10:00 uur, Dienst

luisteren

Loon naar werken
03 jul2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.T. van Appeldoorn

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

Waarom geloven?
12 jun2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. Joh. Post

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

Drie kerkgangers
05 jun2016

11:00 uur, Dienst

luisteren

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.G. Blom

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. Joh. Post

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W.J. van den Brink

Weggaan of blijven
15 mei2016

17:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. ten Klooster

Openbaring 12
08 mei2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.L. Schreuders

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. Kos

Hemelvaart
05 mei2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. den Toom

Zondag 21
01 mei2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

Het uitverkoren vat
01 mei2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Roos

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.P. Stoel

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

Wees waakzaam
14 apr2016

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N. van der Want

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.G. Blom

Vrees en vrede
10 apr2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Buitink

Gemeenteavond
07 apr2016

19:30 uur, Dienst

luisteren

Diversen

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Blankers

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.A.F. van de Weg

Paasappel 2016
28 mrt2016

14:30 uur, Dienst

luisteren

Diversen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. ten Klooster

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Noordermeer

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

Jezus' begrafenis
25 mrt2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. Kos

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. den Ouden

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. van Asperen

Paasmuziekavond
19 mrt2016

19:00 uur, Dienst

luisteren

Diversen

Jezus en Petrus
13 mrt2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. L. Krooneman

10:00 uur, Dienst

luisteren

DR W. van Vlastuin

Biddag, rustdag
09 mrt2016

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.J. Veldhuis

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. Joh. Post

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. Joh. Post

19:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

17:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. ten Klooster

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

Jezus Overwinnaar
21 feb2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

Weekdienst
18 feb2016

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Noordermeer

De Heilige Geest
31 jan2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.P. Stoel

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

19:30 uur, Dienst

luisteren

Jacob en Albertine Karels

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

Als God jou roept
24 jan2016

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

De wedergeboorte
21 jan2016

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. D. Heemskerk

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. L. Krooneman

10:00 uur, Dienst

luisteren

DR W. van Vlastuin

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. van der Ziel

10:00 uur, Dienst

luisteren

ONB leesdienst

Spreuken 8
03 jan2016

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.L. Schreuders

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W.J. van den Brink

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd Joh. Fekkes

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

Lukas 2 vers 20
27 dec2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

10:00 uur, Viering

luisteren

Diverse sprekers

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Nobel

10:00 uur, Dienst

luisteren

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. C. Oorschot

God is met ons
20 dec2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

Adventstekst
13 dec2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd Joh. Fekkes

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. L. Groenenberg

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

Heilig Avondmaal
06 dec2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

Advent
29 nov2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

H.C. Zondag 16
22 nov2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. den Boer

Hooglied 1
22 nov2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. den Boer

20:00 uur, Dienst

luisteren

Knd W.F. 't Hart

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. C. Oorschot

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.T. van Appeldoorn

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. C. Oorschot

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

10:00 uur, Dienst

luisteren

erw J. Lankhaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. Kos

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

11:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

HC Zondag 14
25 okt2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. de Groot

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd W.H. Hoorn

Prediker 9
15 okt2015

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. P.C. Hoek

14:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

Gebedsverhoring
04 okt2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

Heilig Avondmaal
27 sep2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

19:45 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

18:45 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

Gered van de dood
20 sep2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. C. Oorschot

14:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

Jezus onze Heere
13 sep2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. M.W. Muilwijk

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. den Hartog

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

Openbaring 3: 20
30 aug2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd Joh. Fekkes

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.G. Blom

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. de Greef

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. R.W. Mulder

Jesaja 50
02 aug2015

16:30 uur, Dienst

luisteren

Knd J. Kooij

Leesdienst
02 aug2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Leesdienst

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. M. van Reenen

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

Psalm 106
19 jul2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. de Groot

10:00 uur, Dienst

luisteren

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd W.H. Hoorn

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. van Meggelen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

18:45 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd G.J. Veldhuis

Romeinen 8
14 jun2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd Joh. Fekkes

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.G. Blom

Handelingen 2
31 mei2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

DR W. van Vlastuin

Stefanus
31 mei2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Kater

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

17:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. C. Oorschot

Gaven
17 mei2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. van Meggelen

Hemelvaart
14 mei2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. K. ten Klooster

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. M. van Reenen

Gods schuilplaats
10 mei2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Buitink

Zondag 5
03 mei2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Roos

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. van Klinken

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. P.D. van den Boogaard

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.A. Kloosterman

Mattheus 28
19 apr2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. van Meggelen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Noordermeer

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Joppe

Openbaring 1
12 apr2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. van Meggelen

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

Paasappèl 2015
06 apr2015

14:00 uur, Viering

luisteren

Ds. J. Kommerie

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Nobel

Johannes 20
05 apr2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd Joh. Fekkes

19:30 uur, Dienst

luisteren

Knd G.J. Veldhuis

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.A.F. van de Weg

16:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

Lukas 23
29 mrt2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. de Greef

Paasmuziekavond
28 mrt2015

19:00 uur, Viering

luisteren

invulling door gemeenteleden

Mattheus 16
22 mrt2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Roos

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Buitink

09:30 uur, Doopdienst

luisteren

DR W. van Vlastuin

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. Kos

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Verheul

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. P.D. van den Boogaard

19:30 uur, Dienst

luisteren

Jan van Wolfswinkel en Dico de Pater

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.J. Schalkoort

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. de Groot

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd G.J. Veldhuis

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd W.H. Hoorn

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

19:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. de Groot

De rijke jongeling
25 jan2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. T.J. Kamerbeek

De doop van Jezus
22 jan2015

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. N.A. Donselaar

Mattheüs 3
18 jan2015

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Blankers

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. van Meggelen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Koppelaar

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. de Groot

Nieuwjaarsdienst
01 jan2015

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd Joh. Fekkes

Alles gaat voorbij
31 dec2014

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Blankers

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.J. Schalkoort

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

Kerstviering 2014
26 dec2014

10:00 uur, Viering

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. F. van Binsbergen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Blankers

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Buitink

Blijven in Christus
14 dec2014

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.J. Veldhuis

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.J. Blankers

Gebedsverhoring
07 dec2014

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G.A. van den Brink

Psalm 40
30 nov2014

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. van Meggelen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. van Estrik

19:00 uur, Dienst

luisteren

Arjen van Gent (preekoefening)

Voorbede
23 nov2014

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.M. Bosker

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.J. Schalkoort

10:00 uur, Doopdienst

luisteren

Ds. A.A.F. van de Weg

Een grote schare
13 nov2014

19:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. L. Groenenberg

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. W. Pieters

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

Dankdag
05 nov2014

19:30 uur, Dienst

luisteren

Knd Joh. Fekkes

Genoeg te delen
05 nov2014

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Joppe

Begeren
02 nov2014

18:30 uur, Dienst

luisteren

DR W. van Vlastuin

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. F. van Binsbergen

Het leven van Jozef
26 okt2014

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.A.F. van de Weg

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

10:00 uur, Dienst

luisteren

erw J. Lankhaar

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.P. Stoel

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. S.T. Lagendijk

Het gebed van Jona
05 okt2014

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. Jonker

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. H. van der Ziel

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.T. van Andel

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. A. Kos

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.C. den Ouden

18:30 uur, Dienst

luisteren

erw J. Lankhaar

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. P.C. Hoek

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Meuleman

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. J.W. Baan

11:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. J. Kommerie

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. A.J. Schalkoort

Leesdienst
17 aug2014

10:00 uur, Dienst

luisteren

ONB leesdienst

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. C. Gielen

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd W.H. Hoorn

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

18:30 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

10:00 uur, Dienst

luisteren

Knd G.K. Terreehorst

10:00 uur, Dienst

luisteren

ONB leesdienst

18:30 uur, Dienst

luisteren

11:00 uur, Dienst

luisteren

erw J. Lankhaar

18:30 uur, Dienst

luisteren

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. de Greef

18:30 uur, Dienst

luisteren

Ds. R. van Kooten

10:00 uur, Dienst

luisteren

Ds. G. Hendriks

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: