• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Verenigingen

Catechisatie

Binnenkort starten de catechisaties weer. Dominee Schinkelshoek zal samen met broeder Soeters dit seizoen de catechisaties houden. Op 25 september zal er een gezamenlijke startavond gehouden worden, waarbij zowel de ouders als de jongeren van harte worden uitgenodigd. Op deze avond zal er uitleg gegeven worden over de inhoud van de catechese en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op 2 oktober zullen de catechisaties beginnen. De kerkenraad roept alle jongeren van de gemeente op om trouw naar catechisatie te komen. We wensen jullie een gezegende tijd toe, waarin je veel mag leren over God en Zijn Woord.

Op 6 oktober zal de eerste avond van de belijdeniscatechisatie gehouden worden. Leeft het in je hart om je ja-woord te geven aan de HEERE? Om in het openbaar Zijn Naam te belijden, daarmee toegang vragend tot Zijn tafel? Schroom dan niet om je op te geven voor de belijdeniscatechisatie. Graag opgeven bij de scriba (scriba@hhgede.nl).

Jaarplanning catechisatieseizoen

In dit seizoen D.V. 2017-2018 hopen we op onderstaande data de catechisaties te geven aan uw zoon/dochter.
2017: 25 september (opening met ouders), 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 13 november, 20 november, 27 november, 4 december, 11 december, 18 december (gezamenlijke thema-avond).
2018: 8 januari, 15 januari, 22 januari, 29 januari, 5 februari, 12 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart (gezamenlijke afsluitingsavond).
N.B. Er is geen catechisatie in de week van dankdag (1 november) en biddag (14 maart).

Tijden van de catechisatielessen

18.30 – 19.10 uur: Groep 1 (12-jarigen Ds.) en Groep 2 (13-jarigen LS)
19.15 – 19.55 uur: Groep 3 (14-jarigen Ds.) en Groep 4 (15-jarigen LS)
20.00 – 20.40 uur: Groep 5 (16-jarigen Ds.) en Groep 6 (17/18-jarigen LS)
20.45 – 21.20 uur: Groep 7 (18/19-jarigen Ds.) en Groep 8 (20-jarigen LS)

Indeling catechisatiegroepen

We hebben de groepen ingedeeld op basis van hun leeftijd op 1 september 2017. De verdeling en catechiseermeesters staan hieronder vermeld. Bij vragen of opmerkingen: neem dan gerust contact op met Ds. Schinkelshoek of dhr. Soeters. We hopen op een gezegend seizoen.

Ds. W. Schinkelshoek
Groep 1: 12-jarigen:
Lennard v.d. Bruinhorst
Yvonne Kortenhoff
Gerben de Pater
Julia Sloof
Lisa Sloof
Anke van der Vliet
Dennis Weijer
Daan van Wolfswinkel
Niels van Wolfswinkel

Dhr. L. Soeters
Groep 2: 13-jarigen:
Lisanne Bakker
Jorim v.d. Craats
Annemieke van Engelenhoven
Marieke van Leeuwen
Arian de Pater
Lettie de Pater
Ellen Visser

Ds. W. Schinkelshoek
Groep 3: 14-jarigen:
Rebecca Adam
Johan-Peter Buitink
Leanne Jacobsen
Debora Moerman
Anna Sloof
Tamara Wegenaar
Mike Weijer

Dhr. L. Soeters
Groep 4: 15-jarigen:
Wilbert v.d. Bruinhorst
Daan van Engelenhoven
Geert Karels
Joas Moerman
Rutger Pluimers

Ds. W. Schinkelshoek
Groep 5: 16-jarigen:
William van de Bovenkamp
Gerco v.d. Brink
Geke van Engelenhoven
Rik van Leeuwen
Timo Linge
Mart-Jan van Veldhuizen
Menno van Wolfswinkel

Dhr. L. Soeters
Groep 6: 17/18-jarigen:
Jonathan v.d. Bovenkamp
Corne v.d. Bruinhorst
Harmen Jacobsen
Marielle Nieuwkoop
Thomas Pluimers
Hélène Sloof
Carolien Visser
Esther Wegenaar
Gerrit van Wolfswinkel

Ds. W. Schinkelshoek
Groep 7: 18/19-jarigen:
Mirjam van Engelenhoven
Jelle Jacobsen
Korstian Karels
Bas van Leeuwen
Christien van Wageningen
Colinda Linge
Linda Verbeek
Marit Visser

Dhr. L. Soeters
Groep 8: 20 jarigen:
Jacobien Jansen
Gerhard Jansen
Peter van Leeuwen
Hannah van Steenbergen
Emma van Veldhuizen

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: