• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 29 aug2016

  Beroep ds. J.C. den Ouden

  Deze week hopen we als gemeente een beroep uit te brengen op dominee J.C. den Ouden te...

  lees meer
 • 18 aug2016

  Startdag Kinderclub

  Op D.V. 10 september 2016 is de startdag van de kinderclub.

  lees meer
 • 07 jun, 2016

  Gemeentedag

  We herinneren u aan de gemeentedag die gepland staat op zaterdag 18 juni, van 10.00 uur – 15.00 uur, in en rond de kerk.

  lees meer
  07 jun2016
 • 02 jun, 2016

  Terugblik Women walk for Women

  Henriëtte en Carolien kijken terug op een geslaagde sponsorwandeling voor Open Doors. Hieronder hun verslag van 28 mei:

  lees meer
  02 jun2016
 • 30 mei, 2016

  Nathanaël Kortenhoff geboren

  Op 29 mei is er bij de familie Kortenhoff een zoon geboren. Hierbij het geboortekaartje van de kleine Nathanaël.

  lees meer
  30 mei2016
 • 27 mei, 2016

  Mountainbiken voor JV-kamp

  Op vrijdagavond 17 juni, vanaf 20:00 uur zal er een mountainbiketocht gehouden t.b.v. het JV-kamp.

  lees meer
  27 mei2016
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2016

Ontwerp en realisatie: