• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 27 mei2016

  Mountainbiken voor JV-kamp

  Op vrijdagavond 3 juni, vanaf 20:00 uur zal er een mountainbiketocht gehouden t.b.v. het...

  lees meer
 • 17 mei2016

  OpenLuchtClub Ede-Zuid 2016

  Ook dit jaar willen we weer een OpenLuchtClub organiseren in Ede-Zuid:

  lees meer
 • 13 mei, 2016

  Ds. A. Kos bedankt voor beroep

  Namens de kerkenraad delen we u mee dat ds. A. Kos heeft bedankt voor het beroep van onze gemeente.

  lees meer
  13 mei2016
 • 25 apr, 2016

  Beroep ds. A. Kos

  De kerkenraad heeft namens de gemeente afgelopen vrijdag 22 april een beroep uitgebracht op dominee A. Kos te...

  lees meer
  25 apr2016
 • 01 apr, 2016

  Women walk for Women

  Met Women walk for Women helpt u/jij vervolgde christenvrouwen in Ethiopië, schrijven Carolien van der Sluijs en...

  lees meer
  01 apr2016
 • 17 mrt, 2016

  Paasmuziekavond

  Op DV zaterdagavond 19 maart wordt er in de Zuiderkerk een Paasmuziekavond georganiseerd.

  lees meer
  17 mrt2016
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2016

Ontwerp en realisatie: