• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 09 feb2016

  Kerkdiensten terugluisteren

  Zoals u in het laatste kerkblad hebt kunnen lezen, waren er problemen met de geluidskwaliteit...

  lees meer
 • 30 jan2016

  Tim van der Sluijs geboren

  Op 20 januari is er bij de familie van der Sluijs een zoon geboren. Hierbij het geboortekaartje...

  lees meer
 • 18 dec, 2015

  Welkom familie Karels

  D.V. dinsdag 22 december hopen Jacob en Albertine met hun kinderen weer voet aan Nederlandse bodem te zetten. We heten ze...

  lees meer
  18 dec2015
 • 14 dec, 2015

  Plaats gezocht

  Geen plaats meer leeg! Help jij, helpt u mee? Wat zou het fijn zijn als dat mag gelden op 2e Kerstdag!

  lees meer
  14 dec2015
 • 07 dec, 2015

  Gezamenlijke avond catechisanten

  Op D.V. 14 december zal er een gezamenlijke avond voor de catechisanten zijn. Er komt iemand van de HHJO spreken over het...

  lees meer
  07 dec2015
 • 28 nov, 2015

  Ds. C.J.P. van der Bas bedankt voor beroep

  Namens de kerkenraad delen we u mee dat ds. C.J.P. van der Bas heeft gemeend te moeten bedanken voor het beroep naar onze...

  lees meer
  28 nov2015
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2016

Ontwerp en realisatie: