• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 17 jan2015

  Opletten met parkeren

  Met de aangekondigde sloop van het pand van Bruil naast de kerk is men deze week gestart. Dit...

  lees meer
 • 16 jan2015

  Zendingsmiddag

  Op D.V. woensdagmiddag 11 februari is er een gecombineerde middag van de kinderclub met de...

  lees meer
 • Nieuwsbrief Jacob en Albertine

  Beste familie, vrienden en bekenden, Het is net 10 december geweest. En dat is voor ons een bijzondere mijlpaal!

  lees meer
  29 dec2014
 • Heidi Aalbers geboren

  Op zondag 21 december is er bij de familie Aalbers is een dochter en een zusje geboren: Henrike Adriana. Ze noemen haar...

  lees meer
  22 dec2014
 • Kerstviering

  Op tweede kerstdag zal er om 10 uur een kerstviering worden gehouden. Deze dienst, waarbij de kinderen een bijdrage hebben,...

  lees meer
  20 dec2014
 • Presentatie over Israel

  Tijdens de gezamenlijke avond voor catechisanten van afgelopen maandag hield kandidaat Tereehorst een presentatie over Israel....

  lees meer
  16 dec2014
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2015

Ontwerp en realisatie: