• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 26 feb2015

  Gemeenteavond nalezen/-luisteren

  Gecombineerde thema-avond over ‘gebed’ & kennismakingsavond:

  lees meer
 • 19 feb2015

  Auto's wassen gaat niet door

  In februari en maart kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten.

  lees meer
 • Bericht TFC familie Karels

  Enkele weken geleden viel bij ons de ranglijst christenvervolging van Open Doors op de deurmat. Opnieuw werden we bepaald bij...

  lees meer
  17 feb2015
 • Download preek doopdienst

  Door een storing van Kerkdienstgemist.nl is de doopdienst van 1 februari helaas niet opgenomen. Dominee Verheul heeft de tekst...

  lees meer
  12 feb2015
 • Opletten met parkeren

  Met de aangekondigde sloop van het pand van Bruil naast de kerk is men deze week gestart. Dit geeft de komende periode wat...

  lees meer
  17 jan2015
 • Zendingsmiddag

  Op D.V. woensdagmiddag 11 februari is er een gecombineerde middag van de kinderclub met de ouderenmiddag.

  lees meer
  16 jan2015
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2015

Ontwerp en realisatie: