• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 13 jul2015

  Zendingsdag op 19 september in Hoevelaken

  De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 19...

  lees meer
 • 03 jul2015

  JV KAMP 2015 | @SOCIAAL

  Volgens mij zit de stemming er al aardig in, als jullie denken aan kamp 2015. Wij kijken dan ook...

  lees meer
 • Fietstocht

  Op D.V. 11 juli 2015 hoopt de activiteitencommissie van de HHG te Ede een fietstocht te organiseren voor jong en oud. Er zijn...

  lees meer
  18 jun2015
 • Julia van der Sluijs geboren

  Op 2 juni is er bij de familie van der Sluijs is een dochter geboren. Hierbij het geboortekaartje en een foto van de kleine...

  lees meer
  06 jun2015
 • Verlof Jacob en Albertine

  In deze maanden denken wij al veel aan plannen die we hebben voor de zomervakantie. Jacob en Albertine denken aan heel iets...

  lees meer
  03 jun2015
 • Digitale dienstenveiling (update 23/05 12.00)

  Zoals beloofd volgt hier de tussenstand van de digitale dienstenveiling.

  lees meer
  20 mei2015
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2015

Ontwerp en realisatie: