• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 20 mei2015

  Digitale dienstenveiling (update 23/05 12.00)

  Zoals beloofd volgt hier de tussenstand van de digitale dienstenveiling.

  lees meer
 • 28 apr2015

  Taartenactie

  De activiteitencommissie en de TFC van familie Karels hebben de hoofden bij elkaar gestoken en...

  lees meer
 • Bezoek de Domkerk | Afsluitende avond JV

  Meld je nog snel aan...iedereen mag mee!

  lees meer
  22 apr2015
 • Paasmuziekavond

  DV zaterdagavond 28 maart organiseren we een Paasmuziekavond.

  lees meer
  25 mrt2015
 • Paasappèl 2015

  Tweede Paasdag zal er in ons kerkgebouw het jaarlijkse Paasappèl worden gehouden. 'Doorbreek de stilte!', is...

  lees meer
  18 mrt2015
 • Gezamenlijke avond catechisanten

  Op deze gezamenlijke avond komt Jos van der Hoog ons iets vertellen over het werk van de Commissie Evangelisatie HHK.

  lees meer
  10 mrt2015
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2015

Ontwerp en realisatie: