• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 16 dec2014

  Presentatie over Israel

  Tijdens de gezamenlijke avond voor catechisanten van afgelopen maandag hield kandidaat...

  lees meer
 • 09 dec2014

  Rhode Budding geboren

  Op woensdag 3 december is er bij de familie Budding een dochter en een zusje geboren: Arnolda...

  lees meer
 • Oliebollen en appelbeignets

  In december kunt u overheerlijke oliebollen en appelbeignets bestellen. De opbrengst komt ten goede aan de kerkvoogdij.

  lees meer
  02 dec2014
 • Preekoefening Arjen van Gent

  D.V. woensdag 26 november is er een preekoefening in de Zuiderkerk en dan hoopt ons voormalige gemeentelid Arjen van Gent voor...

  lees meer
  19 nov2014
 • Nieuw seizoen Kinderclub

  We willen alle kinderen uit de gemeente van 5-12 jaar hartelijk uitnodigen voor de clubmiddagen van dit nieuwe seizoen.

  lees meer
  17 nov2014
 • JV-avond met ds. Koppelaar

  Op D.V. vrijdag 14 november organiseert Jeugdvereniging Ichthus een sprekersavond met ds. Koppelaar.

  lees meer
  10 nov2014
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2014

Ontwerp en realisatie: