• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 28 nov2015

  Ds. C.J.P. van der Bas bedankt voor beroep

  Namens de kerkenraad delen we u mee dat ds. C.J.P. van der Bas heeft gemeend te moeten bedanken...

  lees meer
 • 27 nov2015

  Oliebollen en appelbeignets bestellen

  Ook dit jaar wil de activiteitencommissie weer de gelegenheid geven om oliebollen en/of...

  lees meer
 • Bezinningsavond Heilig Avondmaal - luister mee

  De bezinningsavond over het Heilig Avondmaal is verplaatst naar D.V. woensdag 2 december van 19:30 tot 20:30 uur.

  lees meer
  24 nov2015
 • Gemeente-avond terugluisteren

  Vanavond 19 november was er een gemeente-avond over het thema 'Liturgie'.

  lees meer
  19 nov2015
 • Vluchtelingen in Ede

  Vanuit het Diaconaal Platform Ede is een werkgroep gevormd, die nadenkt over wat de kerken kunnen bieden aan zo'n 370...

  lees meer
  18 nov2015
 • Beroep ds. C.J.P. van der Bas

  Op 7 november is er door onze gemeente een beroep uitgebracht op dominee C.J.P. van der Bas uit Kruiningen en Tholen.

  lees meer
  14 nov2015
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2015

Ontwerp en realisatie: