• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 18 okt2016

  Iwan geboren

  Op 7 oktober is er bij de familie van de Meent een zoon geboren. Hierbij het geboortekaartje van...

  lees meer
 • 24 sep2016

  Ds. J.C. den Ouden bedankt voor beroep

  Namens de kerkenraad delen we u mee dat ds. J.C. den Ouden heeft bedankt voor het beroep van...

  lees meer
 • 22 sep, 2016

  Stamppottenbuffet & Rookworstenactie

  Over een paar weken is het weer zover, het jaarlijkse stamppottenbuffet D.V. Zet 11 november alvast in uw agenda. Daarnaast...

  lees meer
  22 sep2016
 • 02 sep, 2016

  Startavond Jeugdvereniging

  D.V. Zaterdag 10 september is de startavond van het JV seizoen. Dit is hét begin van alle jongerenactiviteiten die er...

  lees meer
  02 sep2016
 • 29 aug, 2016

  Beroep ds. J.C. den Ouden

  Deze week hopen we als gemeente een beroep uit te brengen op dominee J.C. den Ouden te Opheusden.

  lees meer
  29 aug2016
 • 18 aug, 2016

  Startdag Kinderclub

  Op D.V. 10 september 2016 is de startdag van de kinderclub.

  lees meer
  18 aug2016
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2016

Ontwerp en realisatie: