• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 31 mei2017

  Gemeentedag - Fietstocht - Dienstenveiling

  Op zaterdag 24 juni staat de gemeentedag gepland. Bij deze willen wij u/jou van harte uitnodigen...

  lees meer
 • 15 mei2017

  Ds. W. Schinkelshoek neemt beroep aan

  Met dankbaarheid deelde de kerkenraad afgelopen zondag mee dat dominee W. Schinkelshoek het op...

  lees meer
 • 24 apr, 2017

  Beroep ds. W. Schinkelshoek

  Binnenkort zal onze gemeente een beroep uitbrengen op ds. W. Schinkelshoek uit Krimpen aan de Lek (en verbonden aan de HHG...

  lees meer
  24 apr2017
 • 15 mrt, 2017

  Inzameling goederen voor st. Nachamu, Nachamu Ami

  Tijdens de klusmorgen van DV zaterdag 15 april kunt u tussen 10 en 12 uur hulpgoederen bij de kerk brengen t.b.v. deze...

  lees meer
  15 mrt2017
 • 01 mrt, 2017

  Afsluitingsavond catechisatie

  Het catechisatieseizoen is al weer bijna afgelopen. Ook dit jaar zullen we het seizoen weer afsluiten met een gezamenlijk...

  lees meer
  01 mrt2017
 • 28 jan, 2017

  Potgrondactie 2017

  De potgrondactie begint weer! Wij verkopen potgrond van de fabrikant Pokon.

  lees meer
  28 jan2017
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: