• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 28 jan2017

  Potgrondactie 2017

  De potgrondactie begint weer! Wij verkopen potgrond van de fabrikant Pokon.

  lees meer
 • 25 jan2017

  Ds. J.W. Van Estrik bedankt voor beroep

  Namens de kerkenraad delen we u mee dat ds. J.W. van Estrik heeft bedankt voor het beroep van...

  lees meer
 • 23 jan, 2017

  Gemeenteavond over muziek

  De gemeenteavond op DV 26 januari (19.45 uur) staat in het teken van muziek in de eredienst.  

  lees meer
  23 jan2017
 • 04 jan, 2017

  Beroep ds. J.W. Van Estrik

  Op 4 januari heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. J.W. Van Estrik uit Goedereede.

  lees meer
  04 jan2017
 • 24 dec, 2016

  Kinderkerstfeest

  Op Tweede Kerstdag vieren we het Kinderkerstfeest. Aanvang om 10 uur.

  lees meer
  24 dec2016
 • 30 nov, 2016

  Oliebollenactie

  Ook dit jaar wil de activiteitencommissie weer de gelegenheid geven om oliebollen en/of appelbeignets te bestellen.

  lees meer
  30 nov2016
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: