• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 03 jan2018

  Schaatsen met de JV

  Traditiegetrouw luiden we het nieuwe jaar van de jeugdvereniging in met de nieuwjaarsbijeenkomst...

  lees meer
 • 23 dec2017

  Kerstviering met gasten en kinderen

  De jaarlijkse open dienst met gasten en kinderen wordt dit jaar gehouden op 25 december (eerste...

  lees meer
 • 06 dec, 2017

  Oliebollen- en appelbeignetsactie

  Eind december zijn de oliebollen en appelbeignets er weer! Ook dit jaar bieden we de gelegenheid om deze lekkernijen van...

  lees meer
  06 dec2017
 • 27 nov, 2017

  Open ochtend Vrouwenvereniging met SDOK

  De 2 zonen van dit echtpaar zijn gestorven omdat ze de kogel kregen. Reden? De naam van Jezus was hun alles waard! Ze bogen...

  lees meer
  27 nov2017
 • 19 okt, 2017

  Stamppottenbuffet 2017

  Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet, en wel op vrijdagavond 10 november in de kerk.

  lees meer
  19 okt2017
 • 12 okt, 2017

  Inzameling goederen st. Nachamu, Nachamu Ami

  Vooraf aan het stamppottenbuffet, 10 november, kunt u hulpgoederen voor deze stichting bij de kerk brengen.

  lees meer
  12 okt2017
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: