• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Vrijwilligerswerk

Kinderoppas

Oppasrooster:

3 december
Mw. L. de Bruin, mw. E. Kroon
Geke van Engelenhoven,(reserve: Christien van Wageningen)

10 december
Mw. A. Aalbers, mw. M. Koudijs
Carolien Visser, (reserve: Rebecca Adam)

17 december
Mw. H. van de Pol, Mw. C. van der Sluijs
Marit Visser, (reserve: Yvonne Kortenhoff)

24 december
Mw. A. Budding, Mw. N. de Kool
Simone van Wageningen, (reserve: Lettie de Pater)

25 december
Mw. A. Mouthaan, mw. M. Moerman
Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Ellen Visser)

31 december
Mw. G. Koekoek, mw. E. Kroon
Marieke van Leeuwen, (reserve: Geke van Engelenhoven)

1 januari
Mw. S. van Harten, mw. A. Aalbers
Anna-Maria Buitink, (reserve: Carolien Visser)

 

De namen van de kinderoppas staan ook vermeld bij de betreffende kerkdienst.

 

Beste gemeenteleden,

Wij zijn nog dringend op zoek naar wat extra handen bij het oppassen in de crèche. Op dit moment zijn de oppasmoeders elke maand wel een keer aan de beurt. Het zou fijn zijn als we wat extra mensen hebben om op te passen. Dit hoeven uiteraard niet persé moeders van kleine kinderen te zijn, ‘oppasoma’s’ en ‘oppastantes’ kunnen we ook goed gebruiken.

Daarnaast zou het ook fijn zijn als er mensen zijn die in noodgeval bij willen springen. Nu komt het nog weleens voor dat er onverwacht extra oppas nodig is en dan is het fijn als er mensen willen helpen.

Met vriendelijke groet,

Ellen Kroon
eakroon@hotmail.com

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: