• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Nieuws

Fotoalbum

 • Stamppottenbuffet 2017

  Stamppottenbuffet 2017

  lees meer
  15 nov2017
 • JV-kamp 2017

  JV-kamp 2017

  lees meer
  20 okt2017
 • Startdag Kinderclub 2017

  Startdag van Kinderclub de Zaaier met o.a. een...

  lees meer
  22 sep2017
 • Voetbaltoernooi zomer 2017

  Dit is een impressie van het voetbaltoernooi...

  lees meer
  29 jul2017
 • Uitje Vrouwenvereniging 2017

  Uitje Vrouwenvereniging 2017 naar De Hoop en...

  lees meer
  05 jul2017
 • Gemeentedag 2017

  Gemeentedag op 24 juni 2017.

  lees meer
  28 jun2017
 • Stamppottenbuffet 2016

  Stamppottenbuffet 2016

  lees meer
  16 jan2017
 • Uitje Vrouwenvereniging 2015

  Uitje Vrouwenvereniging 2015

  lees meer
  20 jul2015
 • JV-Kamp 2015

  JV-Kamp 2015 in 'De Wolfskuylen'...

  lees meer
  20 jul2015
 • Zendingsmiddag 2015

  Zendingsmiddag 2015

  lees meer
  04 mrt2015
 • Startdag Kinderclub 2014

  Startdag Kinderclub 2014

  lees meer
  04 mrt2015
 • JV-Kamp 2014

  JV-Kamp 2014 in 'De Wolfskuylen' te...

  lees meer
  10 dec2014
 • Stamppottenbuffet 2014

  De foto's van het Stamppottenbuffet op 7...

  lees meer
  10 nov2014
 • Uitje Kinderclub april 2014

  Uitje Kinderclub april 2014

  lees meer
  29 okt2014
 • Fietstocht en zomers buffet 2014

  Fietstocht en zomers buffet 2014

  lees meer
  18 sep2014
 • JV-Kamp 2013

  JV-Kamp 2013 in Gorredijk (Friesland)

  lees meer
  05 sep2014
 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: