• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Zendingsvelden

Werkzaamheden ZHHK Paramaribo

In Paramaribo bevindt zich de 'Reformatiekerk'.  Iedere zondag is er een kinderclub voor de jeugd van 4 tot 15  jaar.

De laatste jaren is er in de zomervakantie een Vakantiebijbelclub georganiseerd. Hieraan doen veel (ca. 50) kinderen uit de buurt mee (de beschikbare ruimte is de belangrijkste beperking).  Een uitbreiding in het Bijbels onderwijs aan tieners is inmiddels van start gegaan. Op deze wijze worden kinderen in de buurt van de Reformatiekerk, in de leeftijd van 5-15 jaar, bereikt. Dit kinder- en jongerenwerk zal in de komende jaren verder uitgebouwd worden.

Lepra is een ernstige ziekte die met name in het binnenland van Suriname nog voorkomt. In Paramaribo is een inrichting waar leprapatiënten kunnen wonen en verzorgd worden, de Esterhof. Elke zondag is er een kerkdienst, die om de beurt door verschillende kerkelijke gemeenten wordt ingevuld. De zendeling van de HHK neemt één zondag per maand de dienst voor haar rekening.

Verder verzorgt ds. Meuleman als docent enkele vakken op een Surinaamse Bijbelschool. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: