• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Seminarium

Voor wie?

- Voor studenten die zich voorbereiden op het predikantschap in de Hersteld Hervormde Kerk
- Het seminarie staat ook open voor studenten uit andere kerkgenootschappen
- Men kan ook aan het seminarie studeren zonder de bedoeling predikant te worden

 • © hersteld hervormde kerk 2022