• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Seminarium

Het logo

Het logo van het seminarie drukt uit dat het Woord van God het laatste woord heeft. Het motto is derhalve ontleend aan het Woord van God. Het Latijn ervan onderstreept zowel het academisch karakter van de opleiding als de bewuste band met de geschiedenis van de kerk.  

 • © hersteld hervormde kerk 2022