• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Seminarium

Onderzoeksprogramma

Aan het Hersteld Hervormd Seminarie gaan onderzoek en onderwijs samen op. Er zijn academische onderzoeksprogramma’s die nauw verbonden zijn met het theologisch-geestelijk profiel van het seminarie.

 

Research Center Puritanism and Piety 

Het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) is op 7 januari 2020 opgericht en vormt een samenwerkingsverband tussen het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) over het wetenschappelijk onderzoek naar theologie en geschiedenis van puritanisme en piëtisme. Het staat onder leiding van dr. J. van de Kamp.

ReCePP werkt onder andere samen met het Puritan Research Center (PRC) dat onderdeel uitmaakt van het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) in Grand Rapids. Daarnaast wordt samengewerkt met Hapdong Theological Seminary in Zuid-Korea, dat een soortgelijk centrum heeft opgericht.
ReCePP wil een impuls geven aan het onderzoek naar vroomheidsbewegingen in de vroegmoderne tijd (1500-1800), zoals puritanisme, nadere reformatie en piëtisme. Deze kennis wil het centrum vervolgens voor kerk en samenleving toegankelijk maken.
Voor meer informatie over ReCePP, klik hier.

 • © hersteld hervormde kerk 2022