• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Seminarium

Identiteit

Het Hersteld Hervormd Seminarie verzorgt een klassiek gereformeerde opleiding in de theologie. Klik hier voor de missie van het seminarie.
Het Hersteld Hervormd Seminarie is verbonden aan de faculteit godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ongeveer 40% van het volledige studieprogramma godgeleerdheid wordt verzorgd door het Hersteld Hervormd Seminarie.

 • © hersteld hervormde kerk 2022