• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Open dag

Hier gebeurt wat!

Als u nieuwsgierig bent wat er in het Seminarie plaatsvindt, dan is deze open dag een uitgelezen kans. Het HHS zet haar deuren open om te laten zien wat er in het Seminarie gebeurt en hoe het onderwijs daar vorm krijgt. Deze open dag is niet alleen bedoelt voor (aankomende) studenten of kerkenraden; alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom, van jong tot oud! Dit jaar is er ook een speciaal kinderprogramma.

Na de opening door prof. dr. W. van Vlastuin krijgt u als bezoeker de gelegenheid om twee workshops te volgen. Deze workshops zijn afgestemd op u als belangstellende. De docenten, die aan het Seminarie verbonden zijn, hopen in hun workshop - een soort minicollege -  stil te staan bij een bepaald onderdeel uit hun eigen vakgebied. Door het bijwonen van die minicolleges kunt u zelf een beetje meemaken wat er gebeurt in het Seminarie.  U kunt er ook voor kiezen om mee te gaan met een rondleiding door de gangen van het gebouw; zo krijgt u op een andere manier een kijkje achter de schermen.

Deze open dag is een van de manieren waarop het HHS de achterban wil betrekken bij het reilen en zeilen van de opleiding.  Voor u als bezoeker is het een ideale gelegenheid om te zien wat er gebeurt in het gebouw, en bij het HHS in het bijzonder; en dat is meer dan velen denken!

Adresgegevens Hersteld Hervormd Seminarium
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Klik hier om aan te melden voor de workshops en het kinderprogramma

direct contact

verstuur bericht
 • © hersteld hervormde kerk 2019