• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Open dag

Aanmelden

Workshopronde 1 *
Kerkorde: spoorboekje of EHBO-kit?; drs. P.D. van den Boogaard - 4 beschikbaar
Geloof, gevoel en verstand in de achttiende eeuw: de opwekking in Nijkerk rond 1750; dr. J. van de Kamp - Niet beschikbaar
Wat heeft Veenendaal met Rome [te maken]?; drs. M.W. Muilwijk - 18 beschikbaar
Genie en genade: Blaise Pascal als apologeet; dr. B.J. Spruyt - Niet beschikbaar
‘Je moet je feedback houden !’ - ontvangen en delen; Up-a-Tree persoonlijke vorming (dhr. B.J. van den Broek en C. van Dam) - 8 beschikbaar
Zal men ook de jonge kinderen dopen?; prof. dr. W. van Vlastuin - Niet beschikbaar
Hoe kun je de wil van God kennen?; dr. B.A. Zuiddam - Niet beschikbaar
Workshopronde 2 *
Kerkorde: spoorboekje of EHBO-kit?; drs. P.D. van den Boogaard - 11 beschikbaar
Geloof, gevoel en verstand in de achttiende eeuw: de opwekking in Nijkerk rond 1750; dr. J. van de Kamp - Niet beschikbaar
Wat heeft Veenendaal met Rome [te maken]?; drs. M.W. Muilwijk - 16 beschikbaar
Genie en genade: Blaise Pascal als apologeet; dr. B.J. Spruyt - Niet beschikbaar
‘Je moet je feedback houden !’ - ontvangen en delen; Up-a-Tree persoonlijke vorming (dhr. B.J. van den Broek en C. van Dam) - 4 beschikbaar
Zal men ook de jonge kinderen dopen?; prof. dr. W. van Vlastuin - Niet beschikbaar
Hoe kun je de wil van God kennen?; dr. B.A. Zuiddam - Niet beschikbaar
 • © hersteld hervormde kerk 2024