• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Open dag

Programma

Op D.V. 3 juni organiseert het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) een open dag. Deze dag is niet alleen bedoeld voor kerkenraden en (aankomende) studenten, maar juist ook voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden. U bent dus van harte welkom om te zien hoe de studie aan het Seminarium vormgegeven wordt. Door de docenten worden er workshops gegeven rondom het thema “Theologie vandaag, godgeleerdheid is (niet) van gisteren” en voor de kinderen is er een kinderprogramma of oppas. De ontvangst is vanaf 13.00 uur in het gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam en het programma is rond 16.30 uur afgelopen. Aanmelden voor de workshops is verplicht. Op deze site vindt u ook de thema’s van de workshops en meer informatie. 

Programma
13:00               Ontvangst
13:30               Opening inclusief uitleg over HHS
14:15               Workshopronde 1
15:00               Pauze
15:45               Workshopronde 2
16:30               Afsluiting
16:45               Einde open dag

Adresgegevens Hersteld Hervormd Seminarium
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Klik hier om aan te melden voor de workshops.

En klik hier om aan te melden voor het kinderprogramma.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024