Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

18 november 2021

Update naar aanleiding van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Adviezen
De adviezen van twee weken geleden blijven van kracht met daarbij één aanvullingaangaande de anderhalvemetermaatregel. Dit is geen advies meer, maar een wettelijke verplichting. Hiermee is anderhalvemetermaatregel teruggekeerd in het rijtje van de basismaatregelen. Hier moeten we ons dus ook in de kerk aan houden. Hetzelfde geldt voor hygiënemaatregelen als het ontsmetten van de handen bij binnenkomen.Uitzonderingen op de anderhalvemetermaatregel zijn liturgische momenten waarbij deze regel voor een kort moment moet worden doorbroken, zoals bij doop en bij het zegenmoment bij een huwelijkssluiting of een andere gelegenheid. Verder willen we u erop wijzen dat deze adviezen gelden voor alle kerkelijke activiteiten.
Adviezen geldendmet onmiddellijke ingang:
•De basisregels worden opnieuw onderstreept. Dat zijn: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
•Er geldt een verplichting om anderhalvemeter afstand te houden. Dit geldt voor alle gemeentelijke activiteiten waarbij volwassenen (18 jaar en ouder) aanwezig zijn.
•Hierbij geldt het advies om vooraf een gezondheidscheck (triage) plaatste laten vinden, er vooraf gereserveerd/uitgenodigdwordt en iedereen een vaste zitplaats heeft. Er voldoende ruimte en gelegenheid zijn om de ‘verkeersstromen’ rond bijvoorbeeld in-en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
•Per 6 november isde mondkapjesplicht weer gaan gelden op meerdere publieke locaties waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. In lijn hiermee handhaaft breed moderamen het advies bij bewegingen in het kerkgebouw een mondneusmasker te dragen.
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit