Dagelijks Woord

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

22 augustus 2022

Hierbij treft u nadere informatie aan over de susidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).  

Deze regeling is op 1 juli jl. gepubliceerd in de Staatscourant (klik hier).
Onderstaande informatie is o.a. afkomstig uit de Nieuwsbrief VNG van vrijdag 8 juli 2022

Nieuwe subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed
De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.
En belangrijk: ook kerkgenootschappen die eigenaar zijn van vastgoed kunnen van deze regeling gebruik maken.
Subsidie kan verkregen worden voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Een van de voorwaarden is dat uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder.
Voor vastgoed opgeleverd na 2012 komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

DUMAVA vanaf 2024
Het totale budget voor DUMAVA in 2022 en 2023 is € 150 miljoen. Dat bedrag is ondertussen toebedeeld. In 2024 zal de regeling opnieuw open gaan en wordt er een nieuw budget beschikbaar gesteld. Het is mogelijk dat de regeling dan wijzigt. Op deze manier kan de RVO leren van de voorgaande aanvraagronde en de regeling zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoefte van de doelgroep. Wat er wijzigt aan de DUMAVA-regeling in 2024 is dus nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is, kunt u dat terugvinden op deze pagina. Dit zal naar verwachting zijn in het najaar van 2023.

Voorbereiding
Voor uw subsidieaanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Als u deze nog niet heeft, kunt u die alvast aanvragen (zie onderdeel eHerkenning).
Verder plaatst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar verwachting begin augustus een concept aanvraagformulier op zijn website.
Dat geeft u meer inzicht in wat er wordt gevraagd bij het aanvragen van een DUMAVA-subsidie, zodat u uw aanvraag alvast kunt voorbereiden.
Tot de openstelling van de regeling zijn nog wel wijzigingen mogelijk in het formulier.
Meer informatie over onder meer het aanvraagproces, voorwaarden en benodigde investering is te vinden op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

eHerkenning
Bij de voorbereiding hoort dus ook het aanvragen en gebruik maken van eHerkening. De aanvraagprocedure voor eHerkenning is voor kerkelijke rechtspersonen vrij complex. Start dus op tijd om dit te regelen!

Informatie over de aanvraagprocedure van eHerkenning voor kerkelijk rechtspersonen is te vinden op de website van de HHK: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/gebouwen/eherkenning

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) , tel. 088 042 42 42. Ook in 2023 en volgende jaren zal geld beschikbaar zijn voor deze subsidieregeling, zie voor meer info hierover www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#dumava-vanaf-2024

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit