Dagelijks Woord

Opening Academisch Jaar 2023-2024

14 juni 2023

Op D.V. vrijdag 1 september zal in Elspeet de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2023-2024.

Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarium. Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten.

Na de meditatie door ds. J.L. Schreuders zal prof. dr. W. van Vlastuin een lezing houden over 'God en het kwaad'. Vervolgens zullen de nieuwe studenten zich voorstellen.

Deze jaaropening staat niet alleen open voor studenten en docenten, maar is toegankelijk voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld Hervormde Kerk een warm hart toedragen. Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom deze avond bij te wonen.

Met het oog op de voorstelronde van nieuwe studenten worden dezen van harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn. Zij worden vriendelijk verzocht zich aan te melden via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl.

Wat? Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarium
Wanneer? D.V. vrijdag 1 september, aanvang 19:30 uur (19:00 uur inloop met koffie, thee)
Waar? Kerkgebouw van de HHG Elspeet, Vierhouterweg 45, 8075 BG ELSPEET

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit