Dagelijks Woord

Mededeling

29 december 2023

Per 1 januari 2024 heeft het breed moderamen van de generale synode ds. IJ.R. Bijl op eigen verzoek eervol ontheven uit zijn ambt. 

Het breed moderamen van de generale synode heeft ds. IJ.R. Bijl op eigen verzoek per 1 januari 2024 eervol uit zijn ambt ontheven en losgemaakt van zijn standplaats de Hersteld Hervormde gemeente te Vriezenveen (ord. 13-29-1). Aan hem zijn op zijn verzoek de bevoegdheden als van een emeritus verleend (ord. 13-29-4).

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit