Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

05 november 2021

Update naar aanleiding van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Adviezen
Het breed moderamen wil u de volgende adviezen in overweging geven. Voor deze adviezen geldt dat u die moet vertalen naar uw lokale situatie rekening houdend met de besmettingscijfers in uw regio. Verder willen we u erop wijzen dat deze adviezen gelden voor kerkelijke activiteiten. Indien kerkelijke ruimten verhuurd worden aan derden gelden de algemene regels van de burgerlijke overheid.Die algemene regels gelden bijvoorbeeld ook voor verkopingen en kooruitvoeringen (ook als deze van de kerk uitgaan).
Adviezen geldend met onmiddellijke ingang:
•De basisregels worden opnieuw onderstreept. Dit houdt in: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
•Geadviseerd wordt om afstand te houden waarbij de overheid anderhalve meter als een veilige afstand beschouwt. Het advies om afstand te houden geldt voor alle gemeentelijke activiteiten waarbij volwassenen (18 jaar en ouder) aanwezig zijn.
•Hierbij geldt het advies om vooraf een gezondheidscheck (triage) plaatste laten vinden, er vooraf gereserveerd/uitgenodigd wordt en iedereen een vaste zitplaats heeft. Er voldoende ruimte en gelegenheid zijn om de ‘verkeersstromen’ rond bijvoorbeeld in-en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
Advies geldend met ingang van 6 november:
•Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meerdere publieke locaties waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. In lijn hiermee geeft het breed moderamen in nadrukkelijke overweging bij bewegingen in het kerkgebouw een mondneusmasker te dragen.
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit