Dagelijks Woord

Nieuw bericht voor kerkenraden inzake coronacrisis

03 april 2020

Het breed moderamen van de generale synode heeft op 3 april een brief aan alle kerkenraden/gemeenten verzonden. 

Daarin onderstreept en beklemtoont het de richtlijnen en adviezen die in de ‘Update’ van 26 maart zijn gegeven. In de bijlage kunt u de betreffende brief lezen.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit