• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Voorjaarszendingscollecte

‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God, en niemand meer’ (Jesaja 45:22). Wellicht hebt u deze woorden al zo vaak gehoord dat u de tekst zou kunnen afmaken als iemand het eerste deel zou citeren. Maar heeft u zich gerealiseerd hoe wonderlijk het de joden in de oren geklonken moet hebben toen Jesaja deze woorden uitsprak? Niet alleen zij als volk van God werden geroepen zich naar God te wenden, maar ‘alle einden der aarde’. De joden in Jesaja’s tijd hebben de implicaties van deze uitspraak misschien niet begrepen. Maar wij hebben, in het Nieuwe Testament, Jezus Zelf in andere bewoordingen hetzelfde horen zeggen. Iedereen moet deze boodschap van behoud horen. En daarin hebben we als christenen een taak, want ‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?’ (Romeinen 10:14).

Misschien kunt u niet het Evangelie gaan verkondigen in een ver land, maar u mag het wel delen in uw eigen omgeving. En wilt u in uw gebeden én in uw gaven denken aan hen die wel naar verre landen gaan om daar het Woord van God te laten klinken?

Uw steun
Wilt u het zendingswerk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de voorjaarszendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi.  U kunt ons steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal) of door online te doneren.

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024