• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Voorjaarszendingscollecte - D.V. 3 maart 2019

Ver weg, toch dichtbij 

Als u een reis naar Suriname zou ondernemen, zou u daar vast flink moeten wennen: Ander klimaat, andere cultuur, veel mensen spreken een andere taal... Misschien zou u zich ontheemd voelen.  

En toch... als u op een zondag in Klein-Powakka zou komen, zou er waarschijnlijk ook een stuk herkenning zijn. De geloofsbelijdenis wordt uitgesproken, er wordt gezongen, en er is natuurlijk een preek. Die preek is zoveel mogelijk afgestemd op de gemeenteleden en hun cultuur, net zoals de voorgangers in Nederland proberen het Woord dichtbij de luisteraar te brengen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en voor de kinderen is er de zondagsschool. 

Belangrijker dan het herkennen van de vorm, is het herkennen van de inhoud van dit alles: u in uw gemeente en de indianen in Klein-Powakka horen hetzelfde Woord van de eeuwig levende God, mogen hun toevlucht nemen tot dezelfde Zaligmaker, Jezus Christus. Onderwijsvrijwilligster Albertine verwoordt het zo, als ze schrijft over het Heilig Avondmaal: ‘Samen met indianen aan de tafel te zitten en de dood van Christus te gedenken. Dan vallen cultuurverschillen weg en ben je samen één in Christus.’ De kerk in Suriname mag dan ver bij Nederland vandaan zijn, tegelijkertijd is zij dichtbij: in de Heere Jezus Christus! 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2019