• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Aankomend eerstejaars student?

14 juni 2022

Heb je je als aankomend eerstejaars student aangemeld via studielink?

Heb je je als aankomend eerstejaars student aangemeld via studielink?
Vergeet niet je ook op te geven bij ds. Hoek voor nadere informatie over het seminarie: pc.hoek@kpnmail.nl 
Doe dat z.s.m.

 

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024