Dagelijks Woord

Rentevergoeding Financieringsfonds HHK 0,49%!

23 januari 2020

Een oproep aan kerkvoogdijen en diaconieën om (spaar)gelden in te brengen bij SFH.

Opnieuw hebben enkele gemeenten concreet geïnformeerd naar de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij het Financieringsfonds van de HHK (SFH). Graag zouden we deze gemeenten hiermee van dienst zijn, maar helaas beschikt het Financieringsfonds van de Hersteld Hervormd Kerk momenteel over te weinig financiële middelen om alle verzoeken te kunnen honoreren! Vandaar de oproep aan kerkvoogdijen en diaconieën om (spaar)gelden in te brengen bij SFH.

Nu de rentevergoeding bij de meeste banken tot nihil is gereduceerd, en zelfs de mogelijkheid van een negatieve rente genoemd wordt, wijzen wij u graag op de mogelijkheid die SFH biedt. Met de gelden die de plaatselijke diaconieën en kerkvoogdijen in ons fonds storten worden andere Hersteld Hervormde Gemeenten geholpen bij het realiseren van hun plannen op het gebied van kerkgebouwen en pastorieën. Leningen worden, na een beoordeling door deskundigen, uitsluitend verstrekt ten behoeve van de aankoop of bouw van kerkelijke gebouwen (vastgoed) of herfinanciering daarvan. Gelden die voor langere tijd (bij voor keur meerdere jaren) aan SFH  worden toevertrouwd ontvangen op dit moment een rente vergoeding van 0,49% die op kwartaalbasis wordt uitgekeerd. De rente kan per 3 maanden worden aangepast. Geld van de kerk, geld voor de kerk! Dat is het primaire doel van de stichting.

De wijze waarop gelden ingelegd kunnen worden is te vinden op de website: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/financieringsfonds. Ook is het mogelijk om voor vragen of informatie contact op te nemen met het kerkelijk bureau (bureau@hhk.nl / 0318 50 55 41).

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit