Dagelijks Woord

Regelen wat niet geregeld kan worden

23 april 2020

Een toelichting op artikel XXX van de kerkorde

In de kerk wordt ordelijk gehandeld, zoals God dat van de kerk (en haar leden) vraagt. Orde en vrede dienen immers het welzijn van de gemeente en zijn tot Gods eer. Met het oog hierop kent de kerk een kerkorde. Door de coronacrisis is de kerkorde echter niet meer in alle gevallen op reguliere wijze te volgen. Het breed moderamen van de generale synode heeft daarom, mede naar aanleiding van diverse vragen van gemeenten, op 26 maart jl. een aantal noodmaatregelen van kracht doen worden. Wat is echter de kerkordelijke basis hiervan? Het antwoord op deze vraag vindt u in dit document.

Klik hier voor meer informatie over de kerkorde.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit