Dagelijks Woord

Meer over Toerusting

Vervolgcursus Bijbelse Toerusting

De Vervolgcursus Bijbelse Toerusting is bestemd voor oud-cursisten van de driejarige Cursus Bijbelse Toerusting die behoefte hebben aan verdere verdieping en verbreding van de opgedane kennis. De vervolgcursus bestaat uit dezelfde lesvakken als de (driejarige) basiscursus. Om praktische redenen is het aantal cursusdagen beperkt tot zes per cursusjaar en worden telkens twee hele cursusdagen aan één lesvak besteed. Het ene cursusjaar worden de vakken Praktische Theologie, Kerkgeschiedenis en Nieuwe Testament behandeld; het andere cursusjaar komen de vakken Oude Testament, Dogmatiek en Ethiek aan de orde.

Voor nadere informatie, voor deelname en aanmelding kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, Vendelier 51-D, 3905 PC Veenendaal, telefoonnummer 0318-505541,  emailadres administratieCBT@hhk.nl. Klik hier voor nadere informatie.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit