Meer over Toerusting

Vervolgcursus Bijbelse Toerusting

Omdat uit evaluatie van de driejarige Cursus Bijbelse Toerusting bleek dat veel cursisten behoefte hebben aan verdere verdieping en verbreding van de opgedane kennis, is besloten een tweejarige Vervolgcursus Bijbelse Toerusting aan te bieden. De vervolgcursus bestaat uit dezelfde lesvakken als de (driejarige) basiscursus. Om praktische redenen is het aantal cursusdagen beperkt tot zes per cursusjaar en worden telkens twee hele cursusdagen aan één lesvak besteed. Het eerste cursusjaar worden de vakken Praktische Theologie, Kerkgeschiedenis en Nieuwe Testament behandeld. In het tweede cursusjaar komen de vakken Oude Testament, Dogmatiek en Ethiek aan de orde.

Voor nadere informatie, voor deelname en aanmelding kunt u terecht bij de heer K. Snijder, Ringmus 26, 8271 HE IJsselmuiden, telefoonnummer (038) 33 11 44 9 of via het emailadres cbt@kpnmail.nl. Klik hier voor nadere informatie.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit