Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

17 december 2020

Update naar aanleiding van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Het breed moderamen geeft de volgende zes adviezen voor de periode tot en met dinsdag 19 januari 2021:
•De kerkdiensten worden net als in de achterliggende maanden digitaal uitgezonden en door het overgrote deel van de gemeente op afstand gevolgd.
•De diensten kunnen bezocht worden door maximaal dertig personen (exclusief personeel). In tegenstelling tot ons laatste advies en met het oog op de afgekondigde lockdown worden kinderen tot en met twaalf jaar bij deze dertig personen meegerekend.
•Het breed moderamen geeft daarbij in overweging om bij het uitnodigen voor het bijwonen van diensten in het bijzonder te denken aan eenzamen voor zover hun gezondheid dit toe laat. De kerk heeft zeker voor de eenzamen in haar midden een sociale verantwoordelijkheid. December is voor hen vaak een moeilijke maand en dat gevoel wordt nog eens versterkt door het gemis van de onderlinge bijeenkomsten. Daarbij onderstreept het breed moderamen ook de diaconale verantwoordelijkheid van de gemeente.
•Een blijvende bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang.
•Het dragen van een mondkapje bij het in-en uitgaan van de kerk.
•Het stilleggen van alle kerstvieringen, catechisaties, kring-en verenigingswerk waarbij een digitale invulling van activiteiten die uitgevallen zijn of het langer door laten lopen van het winterseizoen in overweging gegeven worden.
•Het bezoekwerk in de gemeente zoveel als mogelijk te beperken waarbij het crisispastoraat in nauwe afstemming met de familie wel doorgang zal hebben. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit