• " En hetzij dat een lid lijdt,
  zo lijden al de leden mede
  "
  1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Webinars

01 december 2022

Webinars te bekijken.

In het voorjaar van 2022 zijn er vijf webinars gehouden. Van deze webinars zijn opnamen gemaakt en deze zijn nu online te bekijken.

De webinars gaan over de volgende onderwerpen:

 • Beheervormen, taken en verantwoordelijkheden van kerkvoogden, de vertegenwoordiging van de gemeenten, verhouding met de kerkenraad. 
 • De financiële administratie, de jaarrekening en begroting, de kascontrole en het voorkomen van fraude. 
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor kerken. 
 • Veiligheid in en om de kerk, Arbowet, Hulpverlening (BHV). 
 • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), fiscaliteit en kerken. 

De webinars kunt u vinden op de website van de HHK (www.hhk.nl) of rechtstreeks via YouTube.

 • © hersteld hervormde kerk 2024