• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Overeenkomst Stichting De Schuilplaats en de HHK

12 oktober 2022

Overeenkomst Stichting De Schuilplaats en de HHK

Stichting Schuilplaats en de HHK werken sinds 2015 samen bij ondersteuning in vragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling in hersteld hervormde gemeenten. Deze samenwerking vond tot juni 2021 plaats in het platform Huiselijk geweld en kindermishandeling, waar ook de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland deel van uitmaakten.

In juli 2022 zijn Schuilplaats en de generale diaconale commissie tot een overeenkomst gekomen. Deze overeenkomst betreft het faciliteren van een aandachtsfunctionaris voor de HHK-gemeenten door Schuilplaats. Deze aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt voor HHK-gemeenten voor vragen op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en vermoedens van seksueel misbruik (buiten pastorale relaties). De aandachtsfunctionaris is bovendien beschikbaar voor het bieden van trainingen aan kerkenraden en gemeenten. Meer informatie over de aandachtsfunctionaris kunt u vinden in deze folder.

Voor meer informatie over wat Schuilplaats voor u kan betekenen, kunt u terecht op deze pagina.

  • © hersteld hervormde kerk 2024