• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Handreiking Diaconaat in tijden van inflatie

12 december 2022

Handreiking Diaconaat in tijden van inflatie te raadplegen

We hebben tegenwoordig te maken met toenemende inflatie en hogere kosten. Dat kan gemeenteleden in financiële moeilijkheden brengen.

De GDC heeft daarom een handreiking opgesteld waarin adviezen voor diakenen staan voor het bijstaan van gemeenteleden met financiële problemen.

U kunt deze handreiking vinden op de website van de HHK (www.hhk.nl) onder 'Handreikingen'.

  • © hersteld hervormde kerk 2024