• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Diaconaat voor en door jongeren

11 augustus 2020

Handreiking voor diakenen en leidinggevenden aan JV's

Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Daar horen ook jongeren bij. Dat geldt in twee opzichten. In de eerste plaats is het belangrijk dat jongeren bij het dienen van kwetsbaren binnen en buiten de gemeente betrokken worden. In de tweede plaats dienen diakenen en leidinggevenden binnen het jeugdwerk aandacht te hebben voor jongeren in hun kwetsbaarheid. Diaconaat voor en door jongeren dus. Hoe kan dit in de gemeente in praktijk gebracht worden en hoe kunnen diakenen en leidinggevenden binnen de JV hieraan leiding geven? Daarin wil de brochure ‘Diaconaat voor en door jongeren’ een handreiking doen. 

Wilt u hiervan één of meer exemplaren opvragen? Neem dan contact op via diaconaat@hhk.nl of 0318 50 55 41.

  • © hersteld hervormde kerk 2024