• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Over ZHHK

Jaarplan, jaarverslag en notities

Elk jaar stelt de commissie zending een jaarplan en jaarverslag op. 
Klik hier voor de samenvatting van het jaarplan 2024. 
Klik hier voor de samenvatting van het jaarverslag 2022. 

Hieronder vindt u vastgestelde notities door de commissie zending:
Zending en samenwerking
ZHHK en uitzendingen

 • © hersteld hervormde kerk 2024