• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Over ZHHK

Bestuur

De commissie zending is in 2004 door de generale synode ingesteld en fungeert onder haar opzicht als orgaan van bijstand. De leden van de commissie zending vormen samen het bestuur van de zendingsorganisatie (ZHHK). Contactpersonen bestuur (via info@zhhk.nl):
Ds. B.D. Bouman           (voorzitter)
ir. B. Visser                      (secretaris)

Het bestuur van de ZHHK ontwikkelt beleid voor zending en maakt plannen om daadwerkelijk zending te bedrijven. Voorstellen daartoe worden bekrachtigd door de generale synode. De uitvoering en het monitoren van beleid en plannen heeft de zending vooral gedelegeerd aan het zendingsbureau, dat is ondergebracht in het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal.

direct contact

verstuur bericht

 • © hersteld hervormde kerk 2024