• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

Vacature werkgroep zendingsdag

03 oktober 2022

De werkgroep zendingsdag is op zoek naar een nieuw lid! 

De werkgroep zendingsdag van de commissie zending heeft vanwege het vertrek van één van de leden een vacature.
De werkgroep is daarom op zoek naar een nieuw lid.

De werkgroep organiseert elk jaar de zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk. Op jaarbasis wordt er vier à vijf maal vergaderd. 
Van het nieuwe lid (m/v) wordt verwacht dat hij of zij hart voor het zendingswerk heeft en goed kan organiseren.
Voor de opzet van de zendingsdag is een draaiboek aanwezig, overdracht van werkzaamheden kan in de komende periode plaatsvinden>

Voor vragen en/of aanmelding kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de werkgroep, dhr. P. Vogelaar. Dit kan per telefoon, 06-26612264, of per email

 • © hersteld hervormde kerk 2023