• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

Contact zendingsbureau

04 maart 2022

Sinds deze week is het zendingsbureau van onze kerk weer volledig bemenst.

We zijn dankbaar dat, na een vacatureperiode van drie jaar, een manager zending benoemd kon worden die fulltime beschikbaar is.
De benoeming van de manager zending heeft grote gevolgen voor de voortgang van het zendingswerk. Hij zal de contacten met de zendingswerkers onderhouden en de commissie zending ondersteunen bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Hij is daarnaast ook beschikbaar als vraagbaak en gesprekspartner voor de plaatselijke zendingscommissies en kerkenraden.

Graag wijzen wij dan ook op de mogelijkheid om vragen te stellen over de voortgang van het werk ten behoeve van de zending in uw gemeente. U kunt dat per mail of telefonisch (0318-505541) doen. De zendingscommissie of kerkenraad kan worden bezocht, om van gedachten te wisselen over de voortgang of opzet van zendingsactiviteiten in uw gemeente. Mocht u als gemeente een zendingsavond willen organiseren of anderszins behoefte hebben aan voorlichting over het zendingswerk vanuit onze kerk, dan kunt u daarvoor eveneens het zendingsbureau benaderen. In gezamenlijk overleg kunnen we dan zoeken naar een passend antwoord op uw vraag.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024